[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Budova bývalého bratrského sboru čp. 80 [ Muzeum ]

Fulnek, Památník Jana Ámose Komenského
Budova bývalého bratrského sboru čp. 80
Národní kulturní památka
Název: budova bývalého bratrského sboru čp. 80
Identifikátor: 8-1556/1
Obec: Fulnek
Ulice: Sborová č. 80/11
Statut památky: NKP


Bratrský sbor ve Fulneku vznikl v roce 1484, sborová modlitebna byla vybudována zřejmě záhy poté. Při modlitebně byla svobodná bratrská škola, zahrada, která nejspíše sloužila zároveň jako hřbitov a obydlí správce, které patrně stálo na místě dnešního Knurrova domu.

Dnešní podoba modlitebny je výsledkem mnoha stavebních úprav. Východní část budovy s presbyteriem a obvodové zdivo západní části je zřejmě nejstarší, v literatuře je kladeno na konec 15. století, architektonické prvky však odpovídají spíše renesanci. Původní modlitebna měla podobu orientovaného jednolodního kostela s protáhlým polygonálním presbyteriem. V letech 1618 - 1621 byl správcem sboru J. A. Komenský. V roce 1621 sbor zanikl. Brzy poté kapucín P. Bonaventura, který řídil první rekatolizační misii ve Fulneku, vysvětil modlitebnu na katolický kostel sv. Václava, název se však neujal, naposledy se uvádí v roce 1629. V druhé polovině 17. století kostel zanikl a budova sloužila jako sýpka a dokonce panská jízdárna. V roce 1691 ji koupil Eliáš Knurr, fulnecký měšťan, a v závěti z roku 1699 ustanovil, že bude upravena jako špitál pro šest chudých starců. Presbyterium a část lodi byla oddělena příčkou a byla zde zřízena kaple sv. Wilgefortis (sv. Starosty) vysvěcená roku 1706. Zbytek lodi byl rozdělen trámovým stropem na dvě podlaží a byly zde vybudovány pokoje pro špitálníky. Budova sloužila svému novému účelu ještě během 19. století, později objekt chátral.

V 50. letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce, poté zde byl zřízen Památník J. A. Komenského s parčíkem a pomníkem. Areál byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou.
Fulnek, Památník Jana Ámose Komenského
Budova bývalého bratrského sboru čp. 80

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Fulnek.cz

Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 25.03.2004 v 09:58 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm