[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Pozvání na Kuňkání

Na vědomost se dává, že v KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® pod hradem Kunětická hora u Pardubic bude 17. listopadu 2021 od 10 do 15 hodin velká sláva! Vzhledem ke koronavirovému šílenství a všeobecné nejistotě zřejmě v komorním rozsahu...
Na tradiční akci "Kuňkání pod Kuňkou" jsou zváni přátelé a kamarádi, kteří spontánně podle své nálady předvedou své řezbářské umění, a to i motorovou pilou. Přitom slovo “kuňkání” má v Království perníku® mnoho významů a může označovat cokoliv, například povídat si, hrát divadlo, nedělat nic, zazpívat si, napít se dobrého piva či ponořit se do dobrého jídla...
Kuňkání pod Kuňkou 2017
Kuňkání pod Kuňkou 2017
Chtějí v Království perníku® požádat o azyl a stát se domorodcem, Jeníčkem či Mařenkou, žebrákem, rytířem nebo dokonce snad hrabětem? Zakoupením vstupního víza získají právo zúčastnit se klubového zážitkového programu (viz rezervační systém) v roli, kterou si vyberou a na kterou jako bonus od zapsaného spolku dostanou přiměřené sociální dávky Divadla Království perníku (DKP) v aktuálním kurzu 1 DKP = 5 CZK. Aby v Království perníku neumřeli hlady a mohli uhradit divadelní rekvizity, které si ve své zážitkové roli vyžebrají, vyprosí nebo poručí. Budou mít takové zážitky, jaké si udělají!
Perníkářská dílna Ježibaby
Ježibaba
V rolích Jeníčka a Mařenky budou moci navštívit originální Muzeum perníku® v Perníkové chaloupce, které se postupně obléká do sváteční vánoční výzdoby. V kamnech Perníkářské dílny Ježibaby hoří a praská dřevo, Rytířskému sálu dominuje betlém z perníku. Pro děti je zvlášť atraktivní Ježíškovo nebe (kde mohou zanechat Ježíškovi dopis s vánočním přáním) a ohnivé peklo pod Perníkovou chaloupkou pro všechny celebrity a vrchnost, co jako sourozenci ze známé pohádky "kradou jako straky"...
O chuťové zážitky se postará útulna "U všech čertů". Budou moci ochutnat místní gastronomickou specialitu Pečení holubi®, zájemci o netradiční vánoční dárek si budou moci v Realitní kanceláři perníkových nemovitostí poručit perníkovou chaloupku včetně pozemku, čísla popisného a Výpisu z katastru perníkových nemovitostí. Je to ideální dárek třeba pro novomanžele ("ať mají kde bydlet"). Pro opravdové a prozíravé "investory" doporučujeme Pardubické zlato® a Zlato z Pardubic® od Krále perníku.
Medové zážitky® z Perníkové chaloupky potěší všechny jejich smysly: zrak, sluch, hmat, čich, chuť i smysl pro humor.
"Kuňkání pod Kuňkou" je současně výroční členskou schůzí zapsaného spolku KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU (byl založen symbolicky ve státní svátek 17. 11. 2017), a tak samospráva spolku bude připravena poskytnout členům podrobné informace o jeho dosavadní činnosti a těší se na nové náměty a nápady. Dle čl. 27 Listiny základních práv a svobod „každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu“, který jejich činnost nemůže omezit ze zdravotních důvodů. Toto shromáždění, pořádané právnickou osobou, je přístupné jen jejím členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům, proto nemusí být oznamováno úřadu dle § 4 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Protože se nekoná na veřejném místě, dle čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv nemůže být omezeno zákonem, tedy ani pandemickým. Dle § 1 odst. 2 zákona o právu shromažďovacím „výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek“. Základními otázkami k naší neformální diskusi jsou:
  1. příklady základních práv a svobod v pohádkách a v zážitkovém programu (v divadelním happeningu) Království perníku, do něhož se každý může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností. Může třeba jako Jeníček nebo Mařenka navštívit paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se toto medové pečivo kdysi dělalo. Zpívání je - podobně jako v Zemi krále Miroslava – dovoleno! V tom případě, nemusí ani dodržovat vzdálenost půlkoně (2 metry) mezi osobami, ani si zakrývat dýchací cesty. Omezení, že „bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání“, bylo zrušeno dnem 17. května 2021.
  2. obsah a způsob ochrany hospodářských a sociálních zájmů živnostníků a OSVČ. Listina základních práv a svobod toto právo garantuje každému, avšak práva na stávku se lze domáhat pouze v mezích Zákoníku práce (čl. 41 odst. 1). To znamená, že živnostníci a OSVČ jsou z práva na stávku vyloučeni, a tak mohou k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů zvolit jiné právní mantinely! Jejich hospodářské a sociální podmínky zásadně ovlivňuje Babišova vláda, která špatně „řídí stát jako firmu“. Proto mohou rebelovat podobně jako stávkující zaměstnanci, kteří nechtějí ukončit pracovní poměr, ale pod ochranou odborové organizace pozastavují plnění některých svých povinností. Dle čl. 2 „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Opakované přijímání nesmyslných nařízení, která většinou po jejich účinnosti soud zruší z důvodu nezákonnosti, vede k úvahám o legitimitě odporu dle čl. 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“
Tato akce se koná uvnitř budovy za každého počasí, řezbáři motorovými pilami budou své umění předvádět venku. Automobily doporučujeme zaparkovat pod hradem Kunětická hora.

Srdečně zve spolková samospráva.

DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka
Zveřejněno 11.11.2021 v 20:55 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm